Çözümler & Hizmetler

Veri Analizi & Raporlama

Derya Bilgi Teknolojileri olarak, ham verilerinizin anlam taşıyan bilgilere dönüştürülmesini ve onları yorumlamanızı sağlıyoruz. Veri analizini, tek bir veri kümesi üzerinde veya müşteri kayıtları veya finansal işlemler gibi birden çok veri kümesi üzerinde gerçekleştiriyor ve veri raporlama, veri analizinin sonuçlarını almayı ve bunları anlamlı olacak şekilde sunuyoruz.

Veri analizi, büyük veri kümelerindeki kalıpları bulmak veya belirli sorulara yanıt bulmak için kullanılabilir. Örneğin, belirli bir sorun veya sorun nedeniyle her ay kaç müşteri kaybettiğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Veya yüksek çalışan devir hızı ile düşük gelir artışı arasında bir bağlantı olup olmadığını bilmek isteyebilirsiniz. Hedefiniz ne olursa olsun, veri analizi ona ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Veri Analizi & Raporlama Hizmeti

Veri analizi ve raporlama, iş zekasının temel bileşenleri arasında yer almaktadır. İş zekası araçları, şirketlerin işlerini nasıl yürütecekleri konusunda daha iyi kararlar almalarına yardımcı olabilecek kalıplar için büyük miktarda veriyi analiz etmelerini sağlamaktadır. Bu noktada iş zekası araçları, yöneticiler için temel metriklere genel bir bakış sağlayan panoları içermektedir.

Yöneticiler için önemli performans ölçütlerini detaylandıran raporlar, yönetim tarafından belirlenen hedeflere karşı bireysel departmanların ne kadar iyi performans gösterdiğini gösteren puan kartları nitelikli bir veri analizini oluşması için gereklidir. Bazı şirketler ayrıca, bordro veya müşteri faturalandırması gibi temel süreçleri otomatikleştirmek için iş zekası araçlarını kullanmaktadır. Böylece her ihtiyaç duyduklarında elektronik tablolara manuel olarak veri girmek için zaman harcamak zorunda kalmazlar.

Veri analizi ve raporlama, verilerdeki kalıpları bulma, bu kalıpları yorumlama ve bunları insanların karar vermesine yardımcı olacak şekilde sunma süreci olduğundan, iş zekası araçlarının da fonksiyonel bir şekilde hizmet sunmalarını mümkün kılmaktadır. Bizler, verileri toplamak, temizlemek, düzenlemek ve analiz etmek için iş zekası araçları da kullanmaktayız. Ayrıca verilerle ilgili hipotezleri test etmek için istatistiksel yazılımlar kullanıyoruz. Bu aşamada, daha sonra verilerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu gösteren çizelgeler, grafikler veya diğer görselleştirmeler de sunuyoruz.

Veri Analizi ve Raporlama Hizmetinin Kapsamı

Veri analizi ve raporlama, sağlık, finans ve perakende dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere uygulanabilen geniş kapsamlı bir hizmetin merkezinde yer almaktadır. Bu tarz hizmetler finans ve sağlık hizmeti gibi alanlarda geniş kapsamlı uygulanmaktadır. Bu sayede veri analizi ve raporlama hizmetinin hem finans dünyasına hem de finansal kuruluşlara olumlu yönde destek sunmaktadır.

Veri analizi ve raporlama, veri bilimi iş akışının bir parçası olarak her zaman ön planda yer almaktadır. Ham verilerden anlam çıkarmak için istatistiksel ve analitik yöntemlerin kullanılmasını içermektedir. Veri analistlerimizi, ilgili içgörüleri bulmak için verileri incelemek, temizlemek, dönüştürmek ve modellemekle görevlendirmekteyiz.